vorige pagina

Böhncke-Kelting mw. Maria werd op 29 oktober 1886 geboren te Amsterdam. Na enige jaren de Kunstnijverheidsschool te hebben bezocht, kreeg zij les van Prof. Allebé en later van D.B. Nanninga. Zij is lid van 'de Onafhankelijken' en van 'Laren-Blaricum' en 'St. Lucas' en hield daar ook exposities. Daarnaast hield zij ook eigen exposities te Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Zij werkte velen jaren in Artis en maakte studies van vogels en had daarnaast de onderwerpen; bloemen, stilllevens en ook landschappen en portret. Woonde te Laren. (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940)

Böhncke, P.Th.H. werd op 7 mei 1873 te Amsterdam geboren. Hij was autodidact in de beelhouwkunst. Hij was lid en exposeerde bij verenigingen 'St. Lucas', 'de Onafhankelijken' en van 'Laren-Blaricum' Onderwerpen: kinderen en dieren. Het Rijk kocht 'kaketoes in marmer'. Hij werd in de Gooise bladen van 30 april 1926 zeer geprezen. Hij woonde o.m. te Blaricum op de Meentweg 8. in het huis met "De Uilen" (gevelsteen) (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940)

Boissevain, Bartholt Hubert werd op 7 januari 1890 geboren te Baarn. Woonde en werkte o.m. in Amerfoort tot 1945, Utrecht tot 1946, Laren (N.H.) en van 1955 af in Hilversum. Heraldicus en tekenaar en schilder van wapens. Hij overleed te Hilversum op 12 oktober 1965.

Boissevain, Gustaaf Constant ('Gub') werd op 8 September 1929 geboren te Hilversum Woonde en werkte in Laren (N.H.), Indonesie, Canada, New York, Spanje, Stockholm; sinds 1962 in Amsterdam werkt onder de naam 'Gub'. Aquelleert tekent (pen, pastel), etst en lithografeert. Maakt illustraties, cartoons, collages, strips, op-art en pop.

Bokhorst Arnold  1900-1990 Deventer-Blaricum.

Bolderheij, Hendrika Cornelia ('Rie') werd op 25 februari 1890 geboren te Amsterdam. Leerlinge van de dagtekenschool te Amsterdam, van L.W.R. Wenckebach en Isaac Israels. Zij woonde en werkte in Amsterdam; sinds 1965 in Blaricum. Weduwe van J.F.L. de Balbian verster. Schilderde portretten en bloemen is lid geweest van 'St. Lucas' en is lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Mak van Waay Hall II.

Borgman, Johannes ('Johan') werd op 7 juni 1889 geboren te Groningen. Hij was een autodidakt. Hij woonde en werkte in Groningen, Assen, Den Haag, Laren (NH); sinds 1937 in Amsterdam. Schilderde en aquarelleertde (ook pastel) hoofdzakelijk zeeën. Occultist, helderziende, natuurgeneeskundige, parapsycholoog. Was lid van de Vereniging van Nederlandse Zondagsschilders. >http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Borgman

Bos, G.J. werd op 28 september 1860 geboren te Utrecht Hij was een autodidakt. Hij was leerling van zijn vader J. Bos Wzn, van J Hoevenaar Wzn en van de Tekenakademie te Antwerpen (1878-1885) o.l.v. Ch. Verlat en P. Van Havermaet, daarna werkzaam op het atelier van W. Geets. Hij woonde en werkte in Utrecht tot 1878, Antwerpen 1878-1885, Den Haag tot 1898, Apeldoorn na 1898, Amsterdam, Brussel, Hilversum tot 1915, Laren (NH) 1915-1916 Zijtakweg 218 (Adresboek: Laren-Blaricum 1916) , Aalten na 1916, Diepenheim van vóór1936-1939, daarna in Zutphen. Hij schilderde, tekende, etste en lithografeerde (in de trant van de Haagse School) landschappen, figuren, dieren enz. Gaf les aan F.H. Verster van Wulverhorst. Hij , overleed te Zutphen op 24 mei 1943.

Bottema, Hillegonda ('Hill') werd op 20 juni 1913 geboren te Laren (NH), Dochter van Tjeerd Bottema, zuster van Johanna Bottema. Zij was leerlinge van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. Henk Meijer en George Hogerwaard. Zij woonde en werkte in Laren (N.H.), Katwijk aan Zee, Leiden en Arnhem. Schilderde en tekende o.m. landschappen, tevens kunstnijveraarster. Onderwerpen en kunstinrichting: op volkskunst geïnspireerde kunstnijverheid en gelegenheidsgrafiek. Specialiteit: knipprenten. Illustreerde kinderboeken, ontwierp kinderpostzegels 1961, maakte ex-librissen. Zij overleed te Arnhem op 29 augustus 1968.

Bottema, Johanna werd op 16 april 1918 geboren te Laren (N.H.). Zij was eerlinge van de Akademie v. B.K. in Den Haag. Woonde en werkte in Katwijk aan Zee, Leiden; thans in Amsterdam. Dochter van Tjeerd Bottema; gehuwd met L.L. Schwarzschild. Studeerde veel in dierentuinen, o.m. in 'Artis' te Amsterdam. Schilderde, aquarelleerde en tekende voornamelijk portretten en dieren, stillevens en landschappen. Zij werd bekend om haar illustraties in school- en kinderboeken, o.m. 'De Boerderij'.

Bottema, Tjeerd werd op 6 februari 1885 te Langezwaag in Friesland geboren. Hij kreeg zijn opleiding tekenen bij Rosenbeek te Heerenveen. Verder kreeg hij avondlessen aan de Ambachtschool en daarna de Rijksacademie te Amsterdam. Bottema behaalde in 1904 de acte M.O. tekenen en verkreeg in 1907 de Prix de Rome. Hij werkte in Italië, Spanje,. Marocco, Frankrijk en Engeland. Hij lithografeerde tevens affiches. De Haagse Bibliotheek heeft vier schilderijen in bezit. Werkte in Laren (op de Houtweg 472. Adresboek: Laren-Blaricum 1916!). Tjeerd Bottema kwam te overlijden op 9 maart 1978. (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940)

Bottema, Tjerk werd op 4 maart 1882 geboren te Bovenknijpe (gem. Schoterland, Fr.) Broer van Tjeerd Bottema. Leerling van de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Maastricht, de kunstnijverheidsschool te Amsterdam, de Rijksakademie aldaar (1901-1904) o.l.v. A. Allebé, G. Sturm en N. van der Waay, daarna van de Akadmie te Antwerpen. Hij woonde en werkte in Bovenknijpe, Langezwaag, Tijnje, Amsterdam, Antwerpen, Londen 1910, Berlijn tot 1914, Laren (N.H.) tot 1914, Italië, woonde van ca. 1920 af in Parijs, later Cachan bij Parijs. Schilderde, aquarelleerde, tekende (pentek.) landschappen (o.m. uit Lapland, Sicilië, Frankrijk, Spanje enz.), stadsgezichten (Londen, Amsterdam) en portretten. Hij maakte affiches in litho voor bioscopen te Berlijn, leverde politieke prenten in De Notenkraker en was ook kunstnijveraar. Hij werd bekend om zijn karikatuurtekeningen. Bottema gaf les aan J. Leopoldt en P.S. Stenneberg. Hij was lid van 'St. Lucas' te Amsterdam. Tjeerd Bottema kwam te overlijden in juli 1940. (zie pagina INDEX A!)

Bouman, Johanna Laura ('Jo') werd op 6 april 1886 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van de Rijksakademie te Amsterdam (1904-1908) o.l.v. A. Allebé, C.L. Dake en N. van der Waay, daarna leerlinge van de kunstnijverheidsschool te Haarlem (1909-1912) o.l.v. J.J.C.Lebeau en F.T. Grabijn. Zij behaalde M.O. tekenen en heeft van 1912-1916 les gegeven op de Dagtekenschool voor Kunstambachten te Amsterdam. Zij woonde en werkte in Amsterdam, Laren (N.H.), Blaricum, Bloemendaal tot 1934, Amsterdam 1934-1940; sinds 1940 in Amersfoort. Weduwe van H.J. Kruyder. Schilderde, aquarelleerde, tekende (pastel) en etste landschappen, exotische landschappen, bloemen, portretten (w.o. zelfportretten), composities met aquariummotieven enz. Heeft ook kinderboeken geïllustreerd. Was lid van 'De Onafhankelijken' te Amsterdam en was lid van 'De Ploeg' en het Amersfoorts Kunstenaars Genootschap.

Breman-Schouten, mw. Catherina Elisabeth werd op 29 november 1887 te Amsterdam geboren. Zij was leerlinge van de Rijksacademie te Amsterdam. Zij exposeerde te Den Haag, Amsterdam en Laren. Onderwerpen; portretten. Zij was verder lid van de verenigingen 'Arti et Amicitiae', 'Laren-Blaricum'. Tentoonstellingen: "Kunst van Heden" in het Rijksmuseum 1939. Woonde te Laren (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940)

Brink, Jan Hendrik Willem van den werd op 23 februari 1895 in Amersfoort geboren en overleed in Amersfoort op 9 augustus 1966. Hij was leerling van Albert Neuhuys en B. Lopes Leao de Laguna. Hij woonde en werkte in Laren (op de Kleinlarenweg 244. Adresboek: Laren-Blaricum 1916!) en op de St. janstraat 244 (oud nr!), Soest tot 1924, Amsterdam tot 1933, Den Haag tot 1940, Apeldoorn tot 1948, Den Haag 1948, Rijswijk tot 1952, Zeist 1952. Hij schilderde landschappen, bloemen en stillevens en was tevens restaurateur van schilderijen. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Broeckman, Dirk Hendrik Hermanus werd op 11 juni 1875 te Den Haag geboren en overleed te Soest op 23 februari 1933. Hij was gehuwd met schilderes L.M. van Zijdveld. Hij woonde en werkte in Ermelo tot 1906, Laren tot 1906 (op de Oude Blaricummerweg 858, Adresboek: Laren-Blaricum 1916!) . Loosdrecht tot 1908, Laren tot 1921 en daarna in Soest, Hij was beeldhouwer en schilder. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950) , Waller.

Broeckman, Elsje Alide ('Elga Eymer) werd op 14 mei 1908 geboren te Laren (N.H.). Leerlinge van het Instituut voor Kunstnijverheid te Amsterdam (beeldhouwlessen van K. Oorschot) en van de Rijksakademie aldaar o.l.v. J.H. Jurres, M.H.E. Campendonk en V.P.S. Esser. Zij woonde en werkte in Laren (N.H.) tot 1931, Amsterdam en Breukelen. Zij was beeldhouwster en schilderes en deed aan Monumentale schilderkunst, mozaïken enz. Zij was lid van vereniging 'Stuwing' en van de Ver. B.M.K. te Amsterdam.

Broeckman, Marinus werd in 1874 geboren te Laren en overleed in 1917 te Laren.

Broer, Hendrik werd op 18 juni 1886 te Giethoorn geboren. Heeft 4 maanden les gehad van M. Monnickendam te Amsterdam, vormde zich verder zelf. Hij woonde en werkte in Giethoorn, Amsterdam, Blaricum, Meudon bij Parijs, Oss, Amsterdam, Maarn, Den Haag Hilversum en sinds 1937 in Giethoorn. Hij schilderde in naturalistische trant stillevens, landschappen, sneeuwlandschappen en bloemstukken. Is tijdelijk lid geweest van het Ned. Schilders Genootschap. Gaf les aan J.C. van Eck, J.H. Oderwalt, F Posthuma de Boer en J.E. den Boer. Werk is aangekocht door het Overijssels Museum te Zwolle. Hendrik Broer overleed te Meppel op 20 juli 1968. (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940).

Brouwer, Isaac Alexander werd op 23 januari 1883 geboren te Medemblik en overleed te Den Haag op 31 oktober 1963. Hij was leerling van A.J. Breman met een jaar tekenles en schilderde en tekende figuren, portretten en stillevens. Hij woonde en werkte in Medemblik, Amsterdam 1900-19002, Blaricum van 1902 af (op de Melkstraat (weg) 6, Adresboek: Laren-Blaricum 1916!), tijdelijk te Parijs van 1904 tot juni 1905 en ging op 2 juni van dat jaar wonen op de Heideweg 3 te Blaricum. Gaf ook tekenlessen (leraar). (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950) , Waller

Bruckman, Willem Leonardus werd op 11 maart 1866 geboren te Den Haag. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. Fr. Jansen en j. Ph. Koelman. Behaalde de akte M.O. tekenen. Woonde en werkte in Den Haag tot 1896, Londen (Engeland) 1896-1922, Blaricum. Hij schilderde en tekende figuren (mensen), portretten en stadsgezichten. Hij gaf les aan G.F. van Schagen. Hij was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. werken: Haags gemeentemuseum : de Theems bij Stepney. Rijksmuseum Amsterdam: gezicht op nantes. Hij overleed te Laren (N.H.) op 28 september 1928 en werd begraven op het St.Janskerkhof te Laren. (prisma schilderslexicon 1957 blz. 60)

Brussel, Eremina (Epi) van werd op 7 november 1890 geboren te Utrecht. Woonde en werkte o.m. in Laren (N.H.) tot 1935, Blaricum 1935-1950 en vertrok 19-5-1950 naar München (Dld). Signeerde Epi van de Velde- van Brussel. Zij is gehuwd geweest met H. van de Velde. Schilderde bloemen, stillevens, figuren (naakten en portretten). Werd 'goede coloriste' genoemd..

Bruyn Kops, Justina Cornelia Eva de, werd op 3 maart 1932 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van de Kunstnijverheidsschool delle Belle Arti te Florence. Zij woonde en werkte in Amsterdam en Florence (It.), Laren (N.H.) daarna vanaf 1961 in Amsterdam. Tekenares en kunstnaaldwerkster (wandkleden). Tekeningen: natuurstudies, naaldwerk.

Bylandt, Maria Alexandrine Ortheline Caroline gravin van, werd op 17 april 1874 geboren te Den Haag. Zij woonde en werkte o.m. in Den Haag, Diepenheim, Laren (N.H.), Den Haag. Leerlinge van M.A. Alandt. Schilderde, tekende en lithografeerde, diverse onderwerpen. Zij overleed te Den Haag op 9 augustus 1968.

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars