Baarsel, Pieter Willem van werd op 21 augustus 1879 geboren te Delft. Hij studeerde op de Technische Hogeschool (Th. K.L. Sluyterman) te Delft o.l.v. J.L. Schouten (glasschilderen) en was daarna leerling van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. Fr. Jansen. Hij woonde en werkte later in Den Haag (1904-1921), Blaricum en Amsterdam en was aldaar o.m. technisch assistent bij het Rijksprentenkabinet. Hij schilderde, tekende interieurs, portretten en landschappen en was ook graficus. Van Baarsel overleed te Amsterdam op 16 augustus 1949.

Bakker, Johannes Antonius ('Antoon') werd op 18 mei 1880 geboren te Amsterdam.Hij was de 2e zoon van de glasfabrikant A.J. Bakker van het Laarderhoogt op de Naarderstraat in Laren. Hij was leerling van E.S. van Beever en van de Akademie v. B.K. te Antwerpen Hij woonde en werkte als kunstschilder in Amsterdam, Laren (NH) 1890-1905, Antwerpen 1905-1907, Eekeren (België) 1907, Laren (NH) 1912-1915, Amsterdam 1915-1920, vertrok op 14-4-1920 naar Brussel, woonde tot ca. 1923 in Elsene (België).. Was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Overleden te België te St. Idesbald op 14 april 1930.

Bakker, Herman Stefanus werd op 28 december 1906 geboren te Laren waar hij woonde en werkte tot 1930. Vertrok toen naar Hilversum 1930-1951 en daarna op 6-9-1951 naar Pretoria Zuid-Afrika. Hij maakte o.m. reizen naar Italië en Portugal. Hij was tevens edelsmid en ontwerpen werden door hem zelf getekend. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Bakkers, Johannes Antonius werd op 5 december 1897 geboren te Nijmegen. Hij was autodidakt en tekende, schilderde en was beeldhouwer. Hij werkte onder het pseudoniem: Juan Antonio. Hij woonde en werkte o.m. in Nijmegen, Argentinië (1926-1929), Eindhoven tot 1931, Tilburg 1931, Amsterdam. Hij schilderde diverse onderwerpen in naturalistische trant Hij overleed te Blaricum op 10 november 1962

Balwé, mw. Constance Arnolde werd op 14 augustus 1863 te Amsterdam geboren. Zij was leerling van S.N. Bastert en F.G.W. Oldewelt en van de Kunstnijverheidsschool te Haarlem. Zij schilderde en tekende landschappen maar voornamelijk bloemen. Zij woonde en werkte in Amsterdam. Nunspeet 1901-1902 daarna op de Torenlaan in Laren tot 1915 en vanaf 31 mei 1915 in Blaricum op de Noolseweg 2. Zij exposeerde in Amsterdam en Amerika. Onderwerpen: bloemen. Zij was lid van de vereniging 'Arti et Amicitiae' en 'St. Lucas' te Amsterdam en van de ver. 'Laren-Blaricum'. Tentoonstellingen: "Kunst van heden" Rijksmuseum 1939.Overleden in Blaricum op 1 september 1954. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950) (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940) (Adresboek: Laren-Blaricum 1938)

Bartelsman, Jan werd geboren in Den Haag 1916 en groeide op in Soest. In 1950 emigreerde hij met zijn Larense vrouw Marie Henriëtte Langeveld en zijn kinderen naar Chili. Bartelsman zat in de oorlog in een Duits kamp en' schilderde nadien zijn herinneringen. De gemeente Laren heeft een van zijn werken; 'Het verwaande haantje' in haar bezit en het stelt oud burgemeester Van Nispen tot Sevenaar voor. Op zijn tachtigste jaar werd nog een overzichts-tentoonstelling gegeven. Hij overleed te Soest op 5 juni 1998 op 82-jarige leeftijd.

Baümer, Johan Ernst; geb. Deventer 15 november 1870. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. F Jansen. Hij woonde en werkte in Den Haag, Rijssen 1901, Deventer; van 1912 af in Blaricum en schilderde en etste vnl. landschappen (Overijssel) en was tot 1898 werkzaam in de dekoratieve kunst. Lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Baümer overleed te Blaricum op 12 juni 1919.

Beck, Adriaan Nicolaas Charles ('Charles') werd op 16 augustus 1879 geboren te Dordrecht. Hij was leerling van H.M. Krabbé, kunstschilder te Laren (NH). Hij woonde en werkte in Dordrecht tot 1881, Amersfoort tot 1883, Laren (NH), Muiderberg (gem. Muiden), Kortenhoef, Wenen (oostenrijk) tot 1923 en Utrecht tot 1928. Van 1928 af was hij woonachtig in Rotterdam. Was van beroep arts; schilderde, tekende (aquarel en apstel) portretten, landschappen en stillevens. Im- tot expressionistisch.

Beek, Eelco Martinus ten Harmsen van der werd op 8 oktober 1897 geboren te Amsterdam. Leerling van de Rijksschool voor kunstnijverheid en van de Rijksakademie (1916-1918) te Amsterdam. Woonde en werkte in Amsterdam en sinds 1926 in Blaricum. Schilderde aquarelleerde, tekende en etste. Illustrator, maakte strips, o.a. 'Flipje van Tiel'. Hij overleed te Blaricum op 24 juli 1953.

Beekman, Chris werd in 1887 geboren te Den Haag en overleed in 1964. Chris Beekman begon zijn artistieke loopbaan als plateelschilder bij de beroemde plateelfabriek Rozenburg in Den Haag. Na leerjaren in Den Haag, Parijs en daarna weer Den Haag voerden contacten met H.P. Bremmer en Bart van der Leck hem naar het Gooi, waar hij in contact kwam met de schilders en architecten van De Stijl-groep. In 1916 verhuisde hij naar Eemnes waar hij nauwe banden onderhield met Bart van der Leck die in datzelfde jaar in Laren was gaan wonen. Beiden verkeerden in de Gooise kring van Peter Alma en Piet Mondriaan. Later woonde hij tussen 1923 en 1928 in Laren. In de artistieke omgeving van Laren-Blaricum onderging zijn schilderstijl in 1917 tijdelijk een radicale geometrisering. Maar hij brak met De Stijl en keerde terug naar het figuratieve werk.In de jaren twintig vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij zijn verdere leven is blijven werken. In een reeks van kunstenaarsorganisaties - De Onafhankelijken, de Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen, de Socialistische Kunstenaars Kring, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars - heeft hij zich volop begeven in de belangenbehartiging van kunstenaars, waarin hij het vanuit zijn communistische sympathieën regelmatig aan de stok kreeg met het door de sociaal-democraten gedomineerde stadsbestuur. In de Tweede Wereldoorlog nam hij deel aan het verzet, en na 1945 voelde hij zich vooral verbonden met de CPN. Ger Harmsen, die Chris Beekman goed gekend heeft, schreef een korte biografie (ISBN 90 6168 5710 - NUGI 912) met het oog op een expositie van het oeuvre van Chris Beekman, die op 18 december 1999 in Rijksmuseum Kröller-Müller werd gehouden. Werk van hem is te zien in het Singer Museum te Laren nh.

Beers, Henri ('Hans') werd op 29 augustus 1891 te Nieuwer Amstel geboren. Hij was leerling van de Kunstnijverheidsschool te Haarlem onder Chris Lebeau, F.T. Garbijn, S. Jessurun de Mesquita. Hij schilderde, tekende en maakte hout- en linoleumsneden. Vervaardigde tevens glas-in-lood ramen en muurschilderingen. Hij exposeerde in de kunsthandel van de voornaamste plaatsen in Nederland evenals de tentoonstelling van de grafische vereniging. Houtsneden en ander grafisch werk werden geëxposeerd in Oklahama 1932, New York 1932, en Chicago 1935. Woonde en werkte in Bennebroek tot 1901 daarna in Haarlem tot 1914. Tussen 1914 en 1923 in Bergen nh en tussen 1927 en 1955 in Huizen en daarna vanaf 1956 in Epe. Mak van Waay meldt dat Beers te Blaricum woonde en dat was in 1938. Hij was lid van de vereniging ' Laren-Blaricum' (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950) (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940)

Beest; Beatrix Daniella van Voorst van Beest werd op 15 februari 1908 geboren te Nijmegen. Zij heeft o.m. les gehad van Ch. Le Roy. Zij woonde en werkte o.m. in Nijmegen, Laren (NH); sinds 1959 in Blaricum. Schilderde (o.m. figuren), tekende (o.m. illustraties) en maakt houtsneden. Lid van de vereniging v. B.K. 'Laren-Blaricum'.

Bekouw, Monique werd op 20 maart 1871 geboren te Amsterdam. Woonde en werkte in Amsterdam, Haarlem tot 1901, Laren (NH) 1901-1930, Huizen (NH) 1930-1933; daarna in Naarden. Zij stond in het bevolkingsregister te Huizen (NH) vermeld als verpleegster. Schilderes van figuren, portretten enz. Zij overleed te Naarden op 14 september 1940.

Berg, jhr Ernst Willem werd op 19 september 1913 geboren te Bilthoven (gem. De Bilt). Hij was leerling van C. Agterberg (Utrecht), G. Klinkenberg (Zeist), E. Martin, keram. Ingenieur (Zeist), Loiszl Dolenc (Utrecht), W. Bakkenes (Utrecht) en D. Ketelaar (Breukelen) Hij woonde en werkte in Bilthoven, Utrecht, Rotterdam, Wassenaar, Zeist, Terschelling, Austerlitz, Laren (NH), Amsterdam, Parijs, Utrecht, Anna Paulowna, Wiering; thans in Lelystad. Pentekenaar en emailleur. Onderwerpen en kunstrichting: (van 1935-1960) sieraden en panelen in koper met email, gebonden kunst; (van 1960-heden) museumbeheer en inrichting IJselmeerpolders, historische kartografie, reconstruktietekeningen, houten scheepsbouw en scheepsversieringen. Lid van het Genootschap Samenwerkende Ambachtskunstenaars.

Berkeveld, P.J. kunstschilder woonde in Laren op Zijtak 40. (Adresboek: Laren-Blaricum 1938)

Berndsen Johan Theodorus werd op 28 Januari 1890 geboren te Nieuwer-Amstel (thans Gem. Amstelveen) Leerling van de Rijksakademie te Amsterdam als kunstschilder. Hij woonde en werkte in Laren (N.H.) tot 1918, Amsterdam tot 1931, vertrok 30-4-1931 naar Davos (Zwitserland). Lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam.

Beurden, Hillegonda Adeleid van Schoonhoven van werd op 29 maart 1911 geboren te Laren (NH). Zij vormde zich zelf. Zij woonde en werkte sinds 1925 in Amsterdam. Zij schilderde, aquarelleerde, tekende(pen) en maakte houtgravures. Onderwerpen portret, speelgoed, bloemen en fantasieën.

Blanke, Johannes Marinus werd op 26 oktober 1895 te Amsterdam geboren. Hij studeerde in België en Parijs o.l.v. Nico Eekman (1,5 jaar) Hij schilderde portretten, bloemen en stillevens In zijn Larense tijd woonde hij op de Lantentijmen 1/Paadje 18. (Adresboek: Laren-Blaricum 1938). (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950).

Blans, Maria Wilhelmina Helena werd op 16 november 1908 geboren te Zaandam. Leelinge van de Rijksakademie te Amsterdam en één jaar loge, leermeesters J.H. Jurres, R.N. Roland Holst en H.J. Wolters. Zij woonde en werkte in Zaandam, Bloemendaal, Laren (NH), Amsterdam; thans in Bloemendaal. Huwde 28-4-1950 te Bloemendaal met C.A.H. Regout. Schilderde, tekende (pastel) en aquareleerde stillevens, portretten en bloemen.

Boellaard, Cornelia Gerardina ('Corry') werd op 6 februari 1869 geboren te Nijmegen. Zij was leerlinge van G.H.C. Overman te Amsterdam, van de Académie Julian te Parijs (J. Lefèvre en R. Fleury) en later van haar man P.P. Rink. Zij huwde in 1899 te Amsterdam met de kunstschilder P.P. Rink en na diens overlijden huwde zij te Amsterdam in 1907 met prof. Dr H. Treub. Zij woonde en werkte in Den Haag, Amsterdam 1895, Parijs, Amsterdam 1899, Hattem 1899-1901, Volendam 1902, Edam 1903, Amsterdam tot 1916, Laren (NH) 1916-1924, naar het buitenland, Blaricum, Laren (NH). Schilderde en tekende landschappen (veel met bomen) in- en exterieurs met figuren. Was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Zij overleed te Laren (NH) op 29 november 1934.

Boer, Gerardus Johannes Josephus de Boer werd geboren op 28 november 1874 te Amsterdam. Hij was leerling van de Rijksnormaalschool en van de Quillinusschool te Amsterdam. Hij schilderde en tekende landschappen, figuren en gaf les aan zijn levensgezellin S.G. van Harlingen. Hij was een bescheiden man en als schilder zou men hem wel een romaticus kunnen noemen. Hij voelde zich sterk aangetrokken tot de ideologieën van Richard Wagner, daarvan getuigen zijn schilderijen :De Graalbrug" en Fliegende Hollander". Het Gooi inspireerde hem tot het maken van fijne stemmingsstukjes. Zijn laatste werk was een impressie van het Berkenlaantje in Laren waarvoor hij niet de kans meer kreeg om hem af te maken in verband met zijn plotselinge overlijden door een hartstilstand. De Boer is een der oprichters geweest van de 'Vereniging van Kunstennaars der Idee' Hij woonde en werkte in Amsterdam, Laren tot 1909,dan naar Blaricum, Brinklaan 6. Op 18 september 1924 naar Laren op de Leemzeulderweg (657 oud nr) dan weer naar Blaricum Langeweg 26 (Adresboek: Laren-Blaricum 1938). Hij overleed te Blaricum op 17 januari 1935. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Boers, Francois Jacob Diedrich werd op 26 januari 1914 geboren te België in de plaats Bressoux. Hij vormde zichzelf met schilderen, aquarelleren en tekenen in de impressionistische trant. Voornamelijk dieren, landschappen en portretten. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Laren Kloosterweg 18 en de Lage Vuursche. Boers was lid van de kunstenaarsvereniging 'Laren-Blaricum' en van de Federatie van B.B.K. Het Singer Museum te Laren en Rijksmuseum hebben werken aangekocht. (Adresboek: Laren-Blaricum 1938).

volgende pagina

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars