NL. Op deze site kunt u de stamboom van de Nederlandse "De Valk" familie vinden. De tak Bunnik zijn mijn voorouders en u kunt terug gaan tot het jaar 1680.

Er zijn een aantal takken, tussen deze takken is helaas nog geen connectie gevonden.

Klik op het gewenste family-report en zoek in de naam-indexlijsten, misschien kunt u uw naam- of geboortenaam daarin vinden.

In de De Valk- database zijn ook nog een groot aantal De Valk-personen aanwezig welke niet op deze site vermeld staan.Als u uw naam niet kan vinden neem dan contact met mij op!...

Email: Webmaster André.M.M. de Valk.


UK. At this site, you can find the family-trees: "De Valk" from The Netherlands. The branch Bunnik are my ancestors and you can go back to the year 1705.

Click on the desired family-report and search in the name-indexlists, maybe you can find your name- or surname in one of these list. Try also the other one's.

In our De Valk-database there are also al lot of De Valk-persons who are not mentioned at this site!..If you can't find your name, contact me!...Email: Webmaster André M.M. de Valk.

Welcome to the International

"De Valk"

genealogy pages

Klik op het gebied op onderstaande kaart waar u "De Valk" personen wilt zoeken.
plaats/omgeving oorsprong

Volkstelling 1947

Back to:

NL. De bedoeling van de webmaster is dat deze site is alle "De Valk" personen die ooit geleefd hebben of nog in leven zijn binnen Nederland en over de wereld in kaart te brengen en de onderlinge relaties uit te zoeken. Uw hulp is daarbij nodig en alle informatie is welkom.

UK. The intention of the webmaster is to collect all "De Valk" persons who ever lived or still live in the Netherlands and around the world and research if there are connections between them. Your help is needed and all information is welcome.