Nagtegaal, Wouterina Maria Hendrika (Rini) werd op 19 september 1915 geboren te Gouda. Zij was leerlinge van de Akademie v. B.K. in Den Haag. Zij woonde en werkte in Gouda, Laren (N.H.), Blaricum, Gouda. Zij huwde op 18 juli 1945 te Gouda met N. Leefsma. Schilderde, tekende (pen) landschappen, portetten in naturalistische stijl en maakte tevens lino's en poppen. Zij was lid van Kunstcentrum Burgvliet te Gouda.

Neefjes, Nicolaas Pieter (Nicolaas) werd op 4 april 1883 geboren te Sloten (N.H.) Woonde en werkte in Sloten (N.H.) tot 1905, Blaricum tot 1908, Apeldoorn tot 1909, Bloemendaal 1909, Amsterdam. Van beroep was hij lithograaf-tekenaar en heeft ook geschilderd. Hij overleed te Medemblik op 16 juni 1934.

Niermeijer, Johanna Theodora (Pum) werd op 8 januari 1912 geboren te Groningen. Hij was leerling van de Akademie v B.K. in Den Haag o.l.v. R.P. Citroen en A.van Dobbenburgh. Zij woonde en werkte in Groningen, München (dld), Lausanne (Zwitserland), Den Haag, Blaricum daarna vanaf 1946 in Laren (N.H.) Zij schilderde en tekende landschappen, bloemen, bomen en planten. Zij was lid van de B.B.K. te Amsterdam.

Nieuwenhoven, Hendricus Gerardus van werd op 10 november 1851 geboren te Scheveningen (nu Den Haag.) Hij was de vader van de kunstschilder Willem van Nieuwenhoven. Hij woonde en werkte als beeldhouwer in Rotterdam tot 1905, Teteringen tot 1920, daarna in Laren (N.H.). Hij overleed te Laren op 12 juni 1927.

Nieuwenhoven Stempels, Maria werd in 1884 te Dordrecht geboren en overleed in 1940 te Laren.

Nieuwenhuis Philomena Sophia Maria Wilhelmina (Phil) werd op 6 juni 1896 geboren te Amsterdam . Zij was leerlinge van de Rijksnormaalschool, te Amsterdam o.l.v. W.B.W. Molkenboer en van de Akademies te Parijs. Zij woonde en werkte in Amsterdam, Parijs, Huizen (N.H.) tot 1959, Laren (N.H.) tot 1965 daarna in Naarden. Zij maakte o.m. reizen naar Frankrijk (Provence), Italie en Spanje. Schilderde en aquarelleerde landschappen (franse), bloemen en portretten. Zij was lid van St.Lucas te Amsterdam.

Nolthenius, Henriette Pauline Julie (Hannie) Tutein werd op 19 maart 1908 geboren te Apeldoorn. Zij was leerlinge van, Jan Voerman te Laren (N.H.) voor lithograferen en van Jan Boon te Bilthoven voor etsen. Zij woonde en werkte in Apeldoorn, Laren (N.H.), Zutphen, Zwitserland, Overveen, Epse, Amsterdam, Ned-Indie, Delft daarna in Bussum. Zij huwde op 12 november 1932 te Apeldoorn met G.N.H. baron van Till. Zij schilderde aquarelleerde, tekende, etste en lithografeerde portretten, bloemen en landschappen.

Nolting, Petronella Louise Marie (Nel) de Sauvage werd op 22 juni 1884 geboren te Amsterdam, Woonde en werkte o.m. te Amsterdam, Oudkerk tot 1929, Den Helder tot1946, Laren (N.H.) tot 1947, Blaricum tot 1958, daarna in Nunspeet (gem. Ermelo). Huwde 12.01.1910 te, Nijmegen met H.A. Enklaar. Zij schilderde bloemen, stillevens, interieurs. Zij overleed te Ermelo op 19 december 1960.

Nooten, Wilhelmina Cornelia Johanna (Wilhelmina) werd op 20 oktober 1881 geboren te Soest. Zij was leerlinge van F.Hart Nibbrig (Atelier), S.Moulijn (litho) en gezamenlijke kunstschool van Hart Nibbrig en Moulijn. Zij woonde en werkte in Baarn, Laren (N.H.), Oosterbeek, Heiloo, Amsterdam, Oosterbeek, Arnhem, Heelsum, Amsterdam, Arnhem. Zij schilderde, tekende(pen), lithografeerde en maakt houtgravures, portretten, markten, interieurs, landschappen en bloemen. Zij was lid van De Onafhankelijken, de Vereniging van Grafische Kunstenaars en de Kring van Tekenaars.

Norden, Wilhelm Hendrik (Willem) van, werd op 13 juli 1883 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Tekenschool van de Kunstambachten te Amsterdam, daarna van de Rijksakademie (avondcursus) aldaar o.l.v. A. Allebe. Hij woonde en werkte in Amsterdam tot 1913, Bussum tot 1920, Steenwijk tot 1921 daarna weer in Bussum tot 1923, Gouda en sinds 1969 te Laren (N.H.). Hij schilderde en tekende stillevens, landschappen, figuren, dieren. Eerst maak te hij zijn werk in figuratieve trant en daarna tot 1930 impressionistisch en weerd daarna realistisch. Hij was tevens kunstnijveraar, etser, ontwerper voor, keramiek, mozaieken, meubelen, metaalwerken enz. Hij werkte enige tijd als keramist ( plateelschilder) voor De Distel en Goedewagen in Gouda. Hij was lid van St.Lucas te Amsterdam, V.A.N.K. 'Kunst zij ons Doel' te Haarlem en 'Burgvliet' te Gouda.

Os, H. van, werd op 8 januari 1902 geboren en woonde in Blaricum op Vliegweg 3a (vernummerd in 1953 in nr. 9). Van Os overleed op 14 november 1976.

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars