Maas, Louis Maria (Louis) van der werd op 20 februari 1869 geboren te Amsterdam. Zij was leerling van de Quellinusschool te Amsterdam olv. van B.J.W.M. van Hove en E.A.F. Bourgonjon in beeldhouwen. Zij woonde en werkte in Amsterdam, Bussum tot 1933, daarna in Blaricum. Zij heeft reizen naar Zwitserland en Duitsland gemaakt. Zij maakte veel gevelstenen en werkte mee aan restauraties van kerken. Louis Maas overleed te Blaricum op19 april 1955.

Macdonald, Clara Anna Willekes werd op 2 februari 1893 geboren te Haarlem. Zij was leerlinge op het atelier van F.Hart Nibbrig te Laren (N.H.), daarna van de Rijksakademie te Amsterdam (ca. 1917). Zij woonde en werkte in Haarlem tot 1915. Blaricum tot 1917 Amsterdam na 1917, Florence (Italie) tot 1922 daarna in Amsterdam. Zij was gehuwd met J.N.H. Eisenloffel. Schilderde, aquarelleerde, tekentde(pastel), etste en was tevens kunstnijveraarster.

Maijer, Klotilde Ida Charlotte (Lotte) werd op 3 juni 1876 geboren te Heidelberg (Dld). Zij kreeg les van mej. Beyerink te Wageningen en studeerde op het internationaal atelier van prof. W. Spetz te Dusseldorf ca. 1895-1896. Daarna was zij tussen 1897-1899 leerlinge van de Rijksakademie te Amsterdam o.l.v. A. Allebe Zij was gehuwd met M.H.E. Uijldert. zij woonde en werkte in Wageningen, Dusseldorf tot 1896, Amsterdam tot 1903, Ede tot 1904, Warsveld tot 1907, Amersfoort tot 1935, Blaricum tot 1941, Baarn tot 1942, daarna in Zeist. Zij schilderde en tekende (veel in pastel) portretten, figuren, landschappen, stadsgezichten en stillevens. Zij was lid van St.Lucas te Amsterdam en van de ver. V B.K. Laren-Blaricum. Zij overleed te Zeist op 15 juni 1960.

Majoor, Elbertus werd op 3 februari 1906 geboren in Laren nh en woonde en werkte als kunstschilder aldaar. Vanaf 1945 werkte hij in Amsterdam. Werken bevinden zoch in de Rijkscollectie waaronder aquarellen en gouaches ( abstrakte voorstellingen).

Maijer, Klotilde Ida Charlotte (Lotte) werd op 3 juni 1876 geboren te Heidelberg (Dld). Ontving de eerste lessen van mej. Beyerink te Wageningen; studeerde op het internationaal atelier van prof. W. Spetz te Dusseldorf ca. 1895-1896, daarna leerlinge van de Rijksakademie te Amsterdam (1897-1899) o.l.v. A. Allebe. Zij is gehuwd geweest met M.H.E. Uijldert. Zij woonde en werkte in Wageningen, Dusseldorf tot 1896, Amsterdam tot 1903, Ede tot 1904, Warsveld tot 1907, Amersfoort tot 1935, Blaricum tot 1941, Baarn tot 1942, daarna in Zeist. Zij schilderde en tekende (veel in pastel) portretten, figuren, landschappen, stadsgezichten en stillevens. Zij was lid van St.Lucas te Amsterdam en van de ver. V B.K. Laren-Blaricum. Zij overleed te Zeist op 15 juni 1960.

Mangold, Adolf  geboren in 1858 Semarang- overleden in1941 te Blaricum.

Meeles, Theodorus Frederik Carel werd op 12 december 1877 geboren te Deventer. Broer van Dirk Meeles. Hij was leerling van de Avondtekenschool in die stad tot 1896 voor Tekenonderwijs 1896-1901 en de Rijks-akademie te Amsterdam (1896-1901 avond cursus, ook boetseren). Hij kreeg daarnaast raadgevingen van E. van der Ven te Laren (N.H.) 1904-1905. Hij woonde en werkte in Deventer tot 1896 daarna in Amsterdam tot 1901, Deventer tot 1903, Elsen bij Rijssen 1903 en Laren tussen 1904-1905, daarna weer in Deventer. Hij schilderde en tekende veel van landschappen, dorpsgezichten en stillevens in naturalistische-impressionistische trant. Hij was tevens tekenleraar (M.O.) te Deventer. Hij overleed te Deventer op 3 maart 1962.

Meertens, Geesje Akke werd op 19 januari 1909 geboren te Ambt-Hardenberg. Zij was leerlinge en echtgenote van Jac.J. Koeman waarvan zij later scheidde. Zij woonde en werkte in Almelo, Haarlem, Laren, Loosdrecht, Den Haag en vanaf in 1957 in Gorssel. Zij Schilderde, aquarelleerde, tekentde (ook pen en pastel), etste en lithografeerde, bloemen, stillevens en portretten. Zij was Lid van het K.C.B. te Bergen (N.H.).

Metelerkamp, Herman werd op 12 september 1898 geboren te Kudat (Brits Noord-Borneo). Hij was leerling van W.F.A.J. Vaarzon Morel, L.W. van Soest, van de Akademie v B.K. te Munchen (Dld), vervolgens werkte hij samen met Gustave De Smet, Carlo Carra (Milaan). Hij woonde en werkte in Velp (gem. Rheden), Blaricum, München, Parijs, Venetie, Milaan; thans in Barasso (Varese, Italie). Schilderde, tekende en was kunstnijveraar. Eerst figuratief, daarna abstrakt en half abstrakt. Was lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam en later van de Münchener Kunstler-genossenschaft.

Meijer, Johan werd op 5 april 1885 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van Hanau en A.M. Gorter, School voor Kunstnijverheid en drie jaar avondklas van de Rijksacademie 1907-1910. Daarna studeerde hij verder in Parijs en Brussel. Hij schilderde voornamelijk landschappen. Hij was lid van 'Arti et Amicitiae' , 'St. Lucas' en de Nederlandse Kunstkring. Exposeerde o.a. op de tentoonstelling 'Kunst van heden' in het Rijksmuseum in 1939. Hij schilderde en aquarelleerde in neo-impressionistische trant landschappen en dieren. Hij gaf les aan W.J. Koppius en A.J. Smetz. Literatuur: Albert Plasschaert 'Hollandse Schilderkunst' Hij woonde en werkte tot 1912 in Amsterdam daarna in Laren tot 1925 (op het Zandgat 906, Adresboek: Laren-Blaricum 1916!) en daarna in Blaricum. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950) (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940).

Meijer, Wybo werd op 10 augustus 1885 in Leeuwarden geboren en overleed te Sassenheim op 12 juni 1942.Hij was leerling van de Kunstnijverheidsschool te haarlem olv. J.J.C. Lebeau. Hij tekende, etste, lithografeerde en was sierkunstenaar en journalist. Hij woonde en werkte in Haarlem tot 1912 en daarna in Laren tot 1921 (op de Engerweg 265 Adresboek: Laren-Blaricum 1916!), Amsterdam tot 1933, Utrecht tot 1937, Voorschoten tot 1941 en daarna in Sassenheim. Literatuur: Hall I, Waller. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Metzold, M. Woonde en werkte in Laren (adresboek 1914&1916 Zevenenderweg 307a/103)

Mironda, Abraham de werd op 12 september 1888 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Rijksacademie aldaar en schilderde en tekende landschappen, dieren en stillevens. Hij woonde te Blaricum (op de Noolscheweg 15, Adresboek: Laren-Blaricum 1916!) Hij was lid van 'St. Lucas' en van 'De Onafhankelijken' te Amsterdam.Mironda overleed op 17-2-1946. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Miranda, Frank de, werd op 8 maart 1913 geboren te Bloemendaal. Hij was leerling van de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam (3 jaar) en van J.Mendes da Costa. als beeldhouwer en kunstnijveraar. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Jeruzalem tot 1952, Blaricum tot 1954, Amsterdam tot 1955, Zeist 1955, Utrecht daarna 1961 in Zetten. Hij maakte voornamelijk figuren, koppen en portretten, (veel hout en aardewerk) in de trant van Mendes da Costa en De Bazel. Hij heeft sinds 1953 zijn werkzaamheden als beeldhouwer beeindigd. Hij studeerde 1956-1959 pedagogiek, aan de rijksuniverseteit te Utrecht, en was werkzaam als psycholoog in een opvoedingsinrichting.

Moerkerken, dr. Pieter Hendrik van, werd op 17 februari 1877 geboren te Middelburg. Hij was leerling van A.J. Derkinderen. Hij woonde en werkte in Laren (N.H.), Utrecht, Haarlem tot 1939, daarna in Amsterdam. Hij tekende lithograveerde, en maakte ook houtsneden. Leraar H.B.S. en vanaf 1921 hoogleraar aan de Rijksakademie te Amsterdam. Promoveerde in de Ned.letteren. Hij overleed te Amsterdam op 21 maart 1951.

Mogendorff, Rosa Catharina (Ro) werd op 21 juni 1907 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van de Dagtekenschool voor meisjes, 1 maand leerlinge van Martin Monnickendam en daarna van de Rijksakademie te Amsterdam. Zij woonde en werkte in Amsterdam, in Frankrijk en sinds 1935 tot medio 1969 in Amsterdam.Zij schilderde en tekende Zij maakte reizen naar Israel. Ontving de Prix de la Critique (1957) en was lid van de Federatie v, B.K. Nederlandse Kring van tekenaars en Arti et Amicitiae te Amsterdam. Zij overleed te Laren (N.H.) op 27 oktober 1969.

Moojen, Pieter Adriaan Jacobus (Piet) werd op 26 juni 1879 geboren te Kloetinge. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. te Antwerpen (1898-1899). Woonde en werkte in Goes, Antwerpen 1898-1899, trokin 1904 naar Ned.Indie (maakte veel reizen, o.a. Java, Bali, China en Japan) in 1923 terug uit Batavia te Amsterdam, Blaricum tot 1939, Amsterdam, Parijs na 1939, Nederland (Amsterdam enz), Ede. Schilderde en tekende figuren, landschappen en veel gebouwen in Ned.Indie. Hij was gemeenteraadslid (1908-1914) te Batavia (Jakarta) en verwierf bekendheid door zijn, medewerking aan de Ned.inzending op de koloniale tentoonstelling te Parijs in 1931. Hij was architect en schreef verscheidene werken over kunst en architectuur. Hij was o.m. lid van Arti et, Amicitiae te Amsterdam. Hij overleed te Ede (Gld) op 1 april 1955.

Moret, Christina Sophia Antonia (Christine) werd op 25 augustus 1870 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van de Rijksnormaalschool te Amsterdam. Zij woonde en werkte in Amsterdam, Almelo tot 1910, Den Haag tot 1916, Velp na 1916, Almelo tot 1918, Den Haag tot 1925, Teteringen tot 1927, Breda tot 1929, Laren (N.H.) tot 1930, Blaricum (adresboek 1938: Bussummerweg 9 ) na 1930. Zij was lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam en van de ver. B.K. Laren-Blaricum. Zij overleed te Laren (N.H.) op 22 maart 1952.

Mulder, Albert Berend Jans werd in 1889 te Maastricht geboren en overleed in 1987 te Laren.

Mulder, P.jr. werd geboren op 8 januari 1902. Hij woonde en werkte vanaf 22 januari 1929 te Blaricum opp de Capittenweg 45 (villa 'De wilde tuin'), Hij overleed op 30 januari 1967.

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars