Laan, van der werd geboren..... woonde Eemnesserweg 19d in Blaricum.

Laar, Johannes van, werd op 3 juni 1886 geboren te Middelburg. Hij woonde en werkte als unstschilder in Amsterdam tot 1914, Blaricum tot 1917, Ermelo tot 1919, Aalsmeer tot 1921, Amsterdam tot 1926, Loosdrecht tot 1958, Abcoude tot 1965; sinds 1965 in Mheer.

Lambert, Johan Barthus Hermine (Jan) werd op 20 september 1881 geboren te Hilversum. Hij was leerling van Fr.A. Langeveld 1915-1916 Laren {N.H.), van C.L. Dake jr. (Semarang 1925-1926), van de Akademie te Antwerpen (1930-1932) en daarna van Louis Peeters, Pieter Roti en Edgard Wiethase, allen in Belgie. Hij woonde en werkte in Ned.Indie (Cheribon, Semarang, Padang), Belgie (Zoute, Esschen), Nederland (Hilversum, Hollandse Rading en Bilthoven). Schilderde, aquarelleerde en tekende (pastel) landschappen, stadsgezichten, zee- en riviergezichten, bloemen en stillevens. Hij was lid van de vereniging v. B.K. te Hilversum (waarvan hij vice-voorzitter was). Hij overleed te Bilthoven op 12 augustus 1966.

Lange, Dirk (Daan) de, werd op 31 oktober 1873 geboren te Harderwijk. Hij vormde zich zelf. Hij woonde en werkte in Zandvoort tot 1924, daarna in Laren (N.H.). Schilderde en tekende landschappen (duinen en bossen). Tekende ook grafisch werk en illustreerde. Hij was lid van 'De Onafhankelijken' en van 'Kunst zij ons Doel' te Haarlem. Hij overleed te Laren (N.H.) op 27 maart 1948.

Langeveld Dubourq, Marie Adelaide werd in 1885 geboren en overleed in 1928 te Laren.

Langeler, Freddie werd in 1899 geboren te Amasterdam en overleed te Laren in 1948 Laren.

Langerer, Johanna Frederika werd in 1899 te Amsterdam geboren en overleed te Laren in 1948.

Langerhorst, Christine Johanna Margarete (Christine) werd op 13 december 1937 geboren te Stuttgart. Zij was leerlinge van de Kunstakademie te Stuttgart en een praktijkjaar in Zwitserland. Zij woonde en werkte als beeldhouwster (hout) in Stuttgart, Laren (N.H.), Rossum en vanaf 1965 in Utrecht. Zij huwde op 19 oktober 1966 te Utrecht met Douwes. Lid van het Amersfoorts Kunstenaars Genootschap 'A.K.G.' en van het 'Scheppend Ambacht' te Delft.

Laselles, E.Zij woonde en werkte in Laren (adrtesboek 1914 &1916; Zijtaksweg 374e/197).

Lau, Louise Petronella werd op 8 juli 1893 geboren te Schiedam. Woonde en werkte in Schiedam, Alkmaar, Amsterdam, Noordwijk aan Zee, , Noordwijkerhout, Brussel tot 1935 Hilversum tot 1964 en daarna in Laren (N.H.). Zij is gehuwd geweest met L.O. Wenckebach. Leerlinge van de Kunstnijverheidsschool te Haarlem, eerder vormde zij zich zelf wat betreft weven en verven. Kunstnijveraarster en handweefster, ontwierp zelf en voerde zelf uit (metaal, gobelins enz). Onderwerpen uitgevoerd in dekoratieve en figuratieve trant; bloemen, fabels en bijbelse voorstellingen. Was lid van de vereniging v. B.K. 'Hilversum' en de G.K.F. Gaf les aan de Jan van Eyck-akademie (gobelinklasse) te Maastricht. Zij overleed te te Laren op 24 oktober 1967.

Leegstra, Eelco Cornelis (Eelco) werd op 25 oktober 1891 geboren te Nieuwer-Amstel (thans gem. Amstelveen). Hij was leerling van de Rijksakademie te Amsterdam (1910-1913) o.l.v. C.L. Dake. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Naarden, Laren (N.H.), Hilversum 1959, daarna in Bussum. Hij schilderde en tekende veel aquarellen, landschappen, figuren (naakten) en bloemen. Was lid van de ver. v.B.K. 'Naarden-Bussum'. Hij overleed te Bussum op 20 december 1968.

Leeuwen, Hendrik van werd in 1909 geboren te Weesp en overleed te Laren in 1993.

Lent Gort, Henriette Johanna van werd in 1890 te Tiel geboren en overleed in 1977 te Laren.

Lelyveld, Theodore Bernard werd op 18 februari 1887 te Semarang geboren. Overleden op 7 oktober 1954. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag o.l.v. Fr. Jansen en was leerling van Charles van Wijk. Verder studeerde hij in Parijs aan de Ecole Libre Julian en van A. de la Gandara. Hij woonde en werkte in diverse plaatsen, oa. Utrecht, Haarlem, Suriname, Den Haag, Parijs 1904-1905,Santa Margherita 1911, Ned.Indië tot 1915, Laren 1916-1919 (op de Naarderstraat 57i, (Oude Naarderweg 14) Adresboek: Laren-Blaricum 1916!), Voorburg, Renkum en daarna weer in Den Haag. Hij schilderde, aquarelleerde en tekende figuren, bloemen, landschappen en stillevens. Was ook schrijver over kunst. Was lid van 'Pulchri' en 'Arti et Amicitiae'. Verder was hij oprichter en voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Aziatische Kunst. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950).

Le Roy, Guillaume Louis werd op 28 juli 1938 geboren Blaricum. Hij was leerling van de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam en studeerde en werkte o.m. te Parijs en in Spanje. Hij woonde en werkte o.m. in Blaricum, Zeist en vanaf 1963 in Amsterdam. Hij was pentekenaar en vooral graficus (etsten, litho's en houtgravures).Hij werkte abstrakt.

Leijden, Oskar Moritz Ernst (Ernst) werd op 16 mei 1892 geboren te Rotterdam. Hij was leerling van Akademie v. B.K. te Rotterdam, van de St.Martins School of Art te Londen en van de Kunstgewerbeschule te Berlijn. Hij woonde en werkte in Rotterdam, Belgie tot 1916, Amsterdam 1918, Laren (N.H.), Blaricum tot 1919, Amsterdam, Urk 1919, Loosdrecht tot 1928, Amsterdam, Parijs na 1928, Londen, New York, Los Angeles, Venetie, Parijs en thans afwisselend werkzaam in New York en Montfort I'Amaury (Frankrijk) Zijn bezigheden waren kunstschilder, architekt en beeldhouwer en heeft o.a. naam gemaakt met zijn mooie collages. Hij was lid van 'Pulchri Studio' in Den Haag en 'Arti et Amicitiae' in Amsterdam.

Lier, Leendert van, werd geboren op 15 januari 1910 te Amsterdam. Hij was leerling van Dick van Luijn te Utrecht en vormde zich verder zelf. Hij woonde en werktein Amsterdam, in Utrecht, Blaricum. Hij schilderde, aquarelleerde, tekende portretten, landschappen en stillevens en maakte linoleumsneden. Hij was lid van 'Kunstliefde' te Utrecht en van de Federatie tot ca. 1960. Van 1950 tot 1955 was hij direkteur Kunstzaal Van Lier te Amsterdam, daarna van een kunstzaal te Utrecht en Veere. daarna vanaf 1968 eigenaar van atelier Knip te Blaricum.

Ligtelijn, Evert Jan werd in 1893 te Amsterdam geboren en overleed in 1969 te Laren.

Linden Dronsberg, Cornelis van der 1876-1964 Dordrecht-Blaricum.

Linnenbank, Jozef Maria (Jos) werd op 25 december 1922 te Den Haag. Hij was leerling van P. Coppens, L. Carpay, A. van Soest, W. Wijman. Verder van de Middelbare Kunstnijverheidsschool te Maastricht. Tevens had hij een opleiding benedictijnen, voor wijsbegeerte en psychologie, en augustijnen, voor kunst- geschiedenis. Verder deed hij een zelfstudie kleurenpsychologie. Hij woonde en werkte in Den Haag, Megen, Maastricht, Den Bosch, Scheveningen, Hilversum, Laren, Blaricum. Schilderde en tekende. Zijn werk was divers; glas-in-beton, glascollages, materiaalschilderingen, grafische kunst, oliepastelschilderingen. Gaf les aan A. Behrens, M.Clavaux Mercurius (bouwk. Gesch. En kleurenleer), P. Roberti, G. van der Veer, M.L. van Vlaardingen.

Lith, Hubertus Cornelis Maria (Hubert) van, werd op 9 januari 1908 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van het Rijksinstituut voor teken- leraren te Amsterdam en van de Rijksakademie aldaar o.l.v. J.H. Jurres en J. Bronner. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Blaricum, Amsterdam, vanaf 1960 in Edam. Hij was aquarellist, tekenaar (maakte litho's en houtsneden), was beeldhouwer en medailleur in figuratieve trant van portretten, figuren en reliefs, monumentale plastische werken, monumenten, fontein. Hij verkreeg in 1931 de Prix de Florence en in 1960 de gouden Arti-medaille. Hij was lid van 'De Onafhankelijken' en 'De Brug' te Amsterdam, de Haagse Kunstkring en van het Holl. Kunstenaarsgenootschap, de Nederlandse Kring van Beeldhouwers, 'Arti et Amicitiae','Pulchri Studio', Ned. Kunstenaars Genootschap, en van de Nederlandse Kring van Tekenaars.

Lith, Petronella Huberta (Nel) van, werd op 22 november 1932 geboren te Blaricum. Woonde en werkte in Blaricum, Amsterdam, Hilversum en vanaf 1951 in Amsterdam. Zij was een dochter van H.C.M. van Lith. Zij was leerlinge van de Rijksakademie (5 jaar) te Amsterdam o.l.v. V.P.S. Esser. Beeldhouwt in steen (o.a. albast en hardsteen), brons en hout. Lid van de B.B.K., Nederlandse Kring van Beeldhouwers en 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Ontving in 1967 een beurs voor een studiereis naar Egypte van het ministerie v. C.R.M.

Loeber-Egelie, Jacoba ('Co') Maria werd op 16 januari 1905 te Rotterdam geboren. Zij vormde zichzelf. Woonde en werkte in Rotterdam, Amsterdam en Laren (op het Raboes 7 Adresboek: Laren-Blaricum 1938!) en vanaf 1946 in Blaricum. Zij huwde op 24-8-1934 met J. Loeber. Zij schilderde, tekende en aquarelleerde(bloemen en vogels) en maakte decoraties voor scholen en interieuren. (Hall II).

Lohman, Elisabeth Emilie geboren in 1897te Bielefeld - overleden in 1963 te Blaricum.

Lubbers, Adriaan werd op 22 januari in Amsterdam geboren. Na zijn studie voor werktuigkundig ingenieur op de M.T.S. te Amsterdam, want zijn vader voelde niets voor een kunstopleiding, Hij tekende en schilderde in zijn vrije tijd .Hij vertrok hij in 1911 naar Uruquay en ging later naar Buenos Aires om als tekenaar bij de lokale Tram te werken. In het begin van de oorlog in 1914 ging hij terug naar Nederland en vestigde zich in Vierhouten. Na 2 jaar in zijn geboorteland te zijn geweest vertrok hij weer naar de Verenigde Staten. Zo kwam hij ook weer terug in 1920 en vestigde zich in Bergen nh. In 1923 weer naar de V.S. daarna reisde hij met Leo Gestel naar Duitsland,en Italië en dan vertrok weer naar de V.S. In 1928 ging hij in Parijs wonen en vestigde zich na 4 jaar in het kunstenaarsdorp Laren nh. Daar kreeg hij raadgevingen van Leo Gestel. Ook vanuit Laren bezocht hij diverse malen de V.S. Lubbers schilderde portretten. Hij maakte ook een portret van Piet Mondriaan. Ook landschappen. Hij werd de " Painter van New York" genoemd vanwege het schilderen van de hoge wolkenkrabbers aldaar. Lubbers schilderde in impressionistische stijl. Een van zijn prestaties was net maken van het decor voor het Broadway Carnaval in het hotel Hamdorff in Laren nh. Hij maakte verder schilderijen van de Philipsfabrieken in Eindhoven en werkte als glazenier. Na de oorlog richtte hi de stichting " Kunst en bedrijf " op die zich ten doel stelde het bedrijfsleven te adviseren bij het verstrekken van opdrachten aan kunstenaars. Lubbers was tot 1953 directeur van deze stichting. Het Stedelijk Museum in Amsterdam wijdde in 1957 een overzichtstentoonstelling aan het werk van Lubbers.Adriaan Lubbers overleed in 1954 tijdens de voorbereiding van een grote expositie te New York op 16 mei 1954.

Lohr, Johannes geboren Meester Cornelis werd op 27 februari 1882 geboren in Ned. Indië. Hij was leerlinge van de Rijksacademie tussen 1900-1905 o.l.v. prof. Allebé, C.L. Dake, N.v.d. Waay en P.Dupont daarna de Rijksnormaalschool 1905-1906 en later studeerde hij te Parijs bij Caro Delvaille en H .Martin. hij schilderde, aquarelleerde en tekende landschappen enz. Hij woonde te Blaricum (op de raadhuisstraat Adresboek: Laren-Blaricum 1916!) Hij was lid van 'Arti et Amicitiae' en 'St. Lucas'. Hij overleed te Laren (N.H.) in maart 1928.

Lutz, Johannes Hermanus (Jan) werd op 11 november 1888 geboren te Rotterdam. Woonde en werkte o.m. in Rotterdam, Solingen (Dld) tot 1901, Amsterdam en van 1952 af in Laren (N.H.). Hij was illustrator, graficus, cartoonist. Tekenaar (o.m. van reklames). Gaf les aan J. Backer. Hij overleed te Laren (N.H.) op 7 september 1957.

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars