Kaiser, Betsy werd op 26 augustus 1894 geboren te Hoorn. Zij was leerlinge van Ans v.d.Berg te Amsterdam en van John Ruys te Blaricum. Zij woonde en werkte in Bussum tot 1921, Amsterdam tot 1927, Blaricum tot 1930 en daarna in Hoorn.Zij was gehuwd met S. Huitema. Schilderde, aquarelleertde en tekende naar de Amsterdamse School: stillevens en portretten.

Kamstra, Foeke (Fokke) werd op 7 april 1870 geboren te Sneek. Hij woonde en werkte in 't Gooi en Bergen (N.H.). Begon als jongen in een fabriek, later betonbouw, lid van de gemeenteraad te Blaricum en lid Prov. Staten van Noord-Holland. Eerst in 1927 ging hij zich fulltime aan de schilderkunst wijden. Hij schilderde en tekende stillevens, bloemstukken en landschappen, portretten en interieurs van kerken. Hij overleed te Alkmaar op 4 oktober 1950.

Karseboom, Anthony (Lodewijk) werd op 2 augustus 1920 geboren te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Aerdenhout, Enschede, Amsterdam, Blaricum, Den Haag, Ascona, Tesserete-Ticino (Zwitserland). Hij schilderde en tekende in diverse stijlen.

Kat, Otto Boudewijn de werd in 1907 te Dordrecht geboren en overleed in 1995 te Laren.

Keitz, W.C. heeft volgens het adreboek 1916 in Laren gewoond op Engerweg 275 is nu Engweg nr ?

Kelderman, Jan werd op 18 maart 1914 geb.oren te Edam. Hij vormde zich zelf.Hij woonde en werkte in Hilversum, tot 1946 in Amsterdam, Laren N.H. tot 1948, Eemnes tot 1950 en daarna in Amsterdam. Schilderde o.m. stadsgezichten.

Kelting, M. werd op 29 oktober 1896 geboren te ?. Zij woonde en werkte in Blaricum. Zij werd ingeschreven op het adres Meentweg 8 op 11 maart 1928. (vlgs. adresboek 1938 woonde zij toen op het Koloniepad.)

Kerckhoff, Emilia Maria Francisca (Emilie) van, werd op 26 januari 1867 geboren te Zwolle. Zij woonde en werkte o.a. in Ned.Indie en tot 1954 en vervolgens een lange tijd op Capri (Italie), daarna in Laren (De Hoeve, Hein Keverweg 1) (en naar men zegt ook in Blaricum). Zij maakte aquarellen en tekeningen van figuren en vrouwen uit Ned.Indie, bloemen, vogels en vlinders. Zij overleed te Blaricum op 24 oktober 1960.

Kerling,W.R. werd op 5 maart 1887 geboren te ?. Zij woonde en werkte vanaf 14 juni 1930 in Blaricum op de Driftlaan 18.

Keus, Cornelis (Kees) werd op 10 juli 1905 geboren te Den Haag. Hij vormde zichzelf. Hij woonde en werkte in Laren (N.H.) en daarna vanaf 1950 in Amsterdam. Schilderde voornamelijk abstrakt.

Keus, Niels werd op 16 september 1939 geboren Laren (N.H.). Hij was leerling van de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Laren (N.H.) daarna in Amsterdam als beeldhouwer en keramisch ontwerper voor plateelbakkerij 'Zenith' te Gouda.

Kiel, Albert werd op 22 augustus 1872 geboren te Kampen. Hij was leerling van J.D. Belmer (Kampen). Hij woonde en werkte in Kampen, Twello, Laren (N.H.) Blaricum, Gasselte tot 1910, Amsterdam tot 1928, daarna in Laren (N.H.). Hij schilderde en tekende. Hij overleed te Laren (N.H.) op 5 januari 1929.

Klein, Maria [Mies] werd op 1 september 1902 geboren te Amsterdam. Zij woonde en werkte o.m. in Hilversum en sinds 1957 in Laren [N.H.]. Voornamelijk aquarellen.

Kleinschmidt, P. woonde in Laren (op het Krommepad 14 Adresboek: Laren-Blaricum 1938!)

Klene, Bernardus Henricus (Bernard) werd op 14 april 1870 geboren te Amsterdam. Hij studeerde in Amsterdam, Antwerpen, Brussel, en München en vormde zich zelf. Hij is in 1914 vanuit Frankrijk (Teneux- Nadon) gekomen naar Amsterdam en werkte tussen 1915 en 1919 te Parijs, Laren (N.H.), Amsterdam en vertrok medio 1920 opnieuw naar Frankrijk. Hij schilderde, tekende en etste figuren, interieurs, dieren, landschappen en maakte houtsneden.

Klinkhamer, Adrienne werd op 4 december 1876 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van de Kunstnijverheidsschool te Haarlem en van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. Fr.Jansen. Etslessen van Ch.L.Ph. Zilcken. Zij woonde en werkte in Amsterdam, Haarlem, Laren (N.H.), Santpoort (gem. Velsen). Zij was gehuwd met A.M. Broeckman.Schilderde, aquarelleerde, tekende en etste bloemen, stillevens, figuren. Zij was lid van 'Arti et Amicitiae' en 'St.Lucas' te Amsterdam en van de Larense vereniging 'Club de 10'.

Kneppelhout, Suzanne Elizabeth werd op 2 december 1989 te Doorn (utr.) geboren. Opleiding Internat. schildersatelier van Jkvr. de Jonge te Amsterdam, de Byam Shaw school of Art te Londen en kreeg les van prof. Willem van der Berg en H.P. Bremmer. Onderwerpen: stilleven, en portret. Lid van de vereniging 'St.Lucas' en Beeldende Kunstenaars 'Laren-Blaricum' exposeerde onder andere in de kunsthandel te Den Haag in 1937 en in 1942. Woonde te Laren. (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940)

Knip, Augustus werd op 11 februari 1819 geboren te Amsterdam. Zij was leerling van zijn vader J.A. Knip. Hij woonde in 1852 in Baden-Bade daarna in Den Bosch 1838-1840, Amsterdam 1840, Den Bosch 1948, Berlicum 1849, Blaricum, Amsterdam 1850-1852, daarna weer in Baden-Baden werkzaam. Hij schilderde en lithografeerde landschapen en veestallen.

Knuttel, Elize werd op 13 augustus 1885 geboren te Den Haag. Zij was leerlinge van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. J.J. Aarts en Frits Jansen. Zij woonde en werkte o.m. in Den Haag, Warnsveld tot 1945, Amsterdam tot 1961, daarna in Laren (N.H.). Schilderde landschappen, stillevens, bloemen, figuren en portretten. Zij was lid van 'Pulchri Studio' in Den Haag.

Koekkoek, Marinus Adrianus werd geboren op 29 januari 1873. Overleden 30 mei 1944 te Amsterdam. Zoon van W.Koekkoek. Schilderde landschappen en stalinterieuren, meestal met pluimvee. Zijn hoofdbezigheid was wetenschappelijk tekenen van planten en dieren. Woonde in Laren (op de Engerweg 421h, Adresboek: Laren-Blaricum 1914!) heeft 20 jaar gewerkt aan het Museum voor Nationale Historie te Leiden. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950).

Koetser, Henri werd op 19 oktober 1878 geboren te Maastricht. Hij was leerling van de Rijksakademie te Amsterdam tussen 1894 en1903 o.l.v. A. Allebe en C.L. Dake) en E. Frankfort. Hij was gehuwd met Bertha van Ameringen. Hij woonde en werkte in Maastricht, Amsterdam tot 1900 (tijdelijk in 1901), Emmen 1900, Londen, Blaricum tot 1904, Amsterdam 1904, Laren (N.H.) tot 1907, Barneveld tot 1909 Hilversum tot 1923, Londen na 1923, Laren (N.H.). Zijn beroep was kunsthandelaar en tevens kunstschilder van interieurs, figuren en landschappen. Hij was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Hij gaf les aan J.A. van Schoten. Hij overleed te Laren (N.H.) op 9 februari 1952.

Kolthoff, Mark werd op 21 januari 1901 geboren te Amsterdam Hij was tussen 1924 en 1929 lerling van de Rijksacademie te Amsterdam. Hij schilderde, aquareleerde en tekende (litho's). In het begin werkte hij kubistisch tussen 1925 en 1940 en na de 2e wereldoorlog voornamelijk abstract. Hij was lid van "de Onafhankelijken" Na WOII was hij lid van de Liga " Nieuw Beelden". Kolthoff gaf les aan het Instituut Opleiding Tekenleraren te Amsterdam en aan N.S. Roemer en W. Barten. Hij overleed op 25 februari 1993 te Laren nh. (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940)

Komter, Ellen Martha (Ellen) werd op 14 september 1907 geboren te Laren (N.H. Zij was leerlinge van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs en van de Rijksakademie (avondcursus) te Amsterdam. Zij woonde en werkte in Laren (N.H.) Amsterdam, Laren (N.H.), Grafhorst (gem. Ijsselmuiden). Zij huwde op 14 oktober 1931 in Laren (N.H.) met J.G. Massee. Schilderde, aquarelleerde tekende en maakte wandkleden in appliquetechniek. Onderwerpen: portret, bloemen, landschap en stilleven.

Koning, Cornelis werd op 10 juli 1893 geboren te Zaandijk. Woonde en werkte in aldaar, Laren (N.H.), Breukelen, Heemskerk, Ede (Gld) tot 1935, daarna in Amsterdam. Leerling van de Rijksschool voor Kunstnijverheid en de Rijksakademie (1917) te Amsterdam o.l.v. A.J.Derkinderen en N. van der Waay. Schilderde, tekende en etste figuren (naakten), portretten, landschappen; was ook beelhouwer. Was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Hij overleed te Amsterdam op 1 december 1951.

Koning, Dirk. werd op 17 februari 1888 geboren te ? en woonde en werkte te Blaricum waar zij op 10 maart 1927 werd ingeschreven op Eemnesserweg 36a (ook vlgs adresboek 1938). en was de echtgenoot van schilderes Lou Loeber.

Koot, Pieter Cornelis werd op 2 januari 1861 geboren te Gouda. Woonde en werkte in Gouda tot 1888, Den Haag (tijdelijk Loosduinen) 1890-1899, Laren (N.H.) tot 1901, Voorburg tot 1903, Utrecht tot 1910 en vestigde zich in 1910 in Voorburg. Hij schilderde en tekende vnl. landschappen. Hij overleed te Voorburg op 27 oktober 1921.

Kooten, Lodewijk Willem van, werd op 29 april 1903 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Rijksakademie te Amsterdam, o.l.v. A.J. Derkinderen (1 jaar) en van J. Koeman te Blaricum (1917-1920). Hij woonde en werkte in Amsterdam en daarna in Blaricum tot 1937, Amsterdam tot 1964 vervolgens in 1964 in De Koog (Texel). Schilderde, aquarelleerde, tekende en etste landschapen en bloemen. Maakte beeldhouwwerk in hout, steen en brons, zilver en goud. Daarnaast was hij emailleur en medailleur.

Koster, Pieter Paul werd op 29 april 1893 geboren te Doetinchem. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. in Den Haag (1910-1914) o.l.v. J.J. Aarts, Fr. Jansen, W.A. Grondhout en W.B. van Horssen. Hij woonde en werkte in Den Haag, tijdelijk in Laren (N.H.) 1917-1918, Apeldoorn 1940-1946, Amsterdam tot 1959 en 1961-1962. Hij maakte reizen naar Parijs, Londen, Zurich, Florence, Rome, Wenen, Spanje Denenmarken, Den Haag vanaf 1968 in Groningen. Behalve kunstschilder was hij beeldhouwer en journalist. Signeerde P.P.K. Hij Schilderde, aquarelleerde, etste, lithografeerde, boetseerde boerentypen in Laren (N.H.) Hij maakte portretten en stadsgezichten in Londen, Parijs, Rome, Berlijn enz. Hij werkte als tekenaar-biograaf mee aan 17 kranten (illustraties).

Kots, Grietje Harmke (Grietje) werd op 7 januari 1905 geboren te Amsterdam. Zij was leerlinge van Jac.J. Koeman. Zij woonde en werkte in Amsterdam, Parijs, Blaricum. Schilderde, aquarelleerde, tekende, beeldhouwde en vervaardigde poppen, marionetten, maskers, transparanten en aluminium plastieken.

Krabbé, Maarten werd op 22 februari 1908 geboren te Laren (op Zevenenderweg 150 (atelier) adresboek Laren 1916.) Hij was leerling (eerste opleiding) van zijn vader H.M. Krabbe, daarna van de Rijksakademie te Amsterdam (1926-1930) o.l.v. J.H. Jurres en H.J. Wolter. Hij woonde en werkte in Laren (N.H.), Bussum, Zandvoort, Bergen (N.H.) daarna vanaf 1959 in Amsterdam. Hij maakte studiereizen naar Frankrijk, Italie, Duitsland, Spanje en Engeland. Schilderde, aquarelleerde, tekentde, ook grafisch werk (etsten, litho's en kopergravures). Na W.O. II maakte hij een serie etsen 'Don Quichotte', o.a. aangekocht door de Biblioteca Nacional te Madrid. Hij was lid van de B.B.K. te Amsterdam.

Kruijff, Anna Maria werd op 19 november 1870 geboren te Sassenheim. Zij was leerlinge van de Rijksakademie te Amsterdam (1889-1892) en van M.W. van der Valk, raadgevingen van G.H. Breitner. Zij was gehuwd met E.W. Stork (1896-1913), daarna met de kunstenaar W.M. van de Werk. Zij woonde en werkte in Amsterdam tot 1913, Laren (N.H.) tot 1917, Zandvoort 1917, Amsterdam tot 1918, Laren (N.H.) van 1918 af (tijdelijk Frankrijk tot 1930). Schilderde, tekende en etste landschappen, figuren, portretten, dieren enz. Was ook beeldhouwster en heeft ook prentenboeken getekend. Zij was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam en van de ver. v. B.K. 'Laren-Blaricum'. Zij overleed te Laren (N.H.) op 7 februari 1946.

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars