Haanstra, Albert (Bert) werd op 31 mei 1916 geboren te Holten. hij was leerling van de Rijkakademie te Amsterdam (avondcursus). Hij woonde en werkte in Holten, Goor, Amsterdam, Heemstede, Amsterdam, Londen, Caracas; sinds 1957 in Laren (N.H.). Schilderde en tekende voornamelijk portretten. Hij was lid van 'De Onafhankelijken te Amsterdam.

Haigh, Mej. E.V. woonde en werkte in Laren. (adresboek Laren1914&1916; Zevenenderdrift 366/160

Hamburger, J. (adresboek Laren1914&1916; Paviljoensweg 56b/635 Laren).

Hamel, Ernest Vincent (Vincent) werd op 24 augustus 1931 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de Rijksakademie te Amsterdam (1950-1955) o.l.v. G.V.A. Rohling en Jan Wiegers Hij woonde en werkte in Amsterdam, Hilversum, Laren (N.H.), Hilversum, Maastricht, Den Haag; sinds 1951 in Amsterdam.. Schildert en tekent abstrakt. Hij ontving in 1951 de Willink Collenprijs, de 2de Talensprijs. Verder kreeg hij een beurs voor Antwerpen en Spanje, Griekenland, Perzie en Israel. Hij was lid van de Federatie van B.B.K. te Amsterdam.

Harlingen, Sophia Geertruida van werd op 2 april 1874 geboren te Amsterdam Zij was leerlinge van haar man G.J.J. de Boer. waarmee zij in 1914 te Blaricum was gehuwd.Zij woonde en werkte in Amsterdam, Laren (N.H.) tot 1949, daarna in Den Haag. Zij schilderde, aquarelleerde en tekende landschappen, bloemen en stillevens. Tevens was zij schrijfster van kinderboeken en van verhalen in tijdschriften. Zij overleed te Den Haag op 25 juli 1961.

Hasselt, Emmerentia Christina van werd op 24 februari 1889 geboren te Tiel. Zij was leerlinge van de Akademie 'Minerva' te Groningen, van D. de Vries Lam, daarna van het Internationale Schildersatelier te Amsterdam. Zij woonde en werkte in Schoterland tot 1899, daarna tot 1915 Groningen, Amsterdam, Laren (N.H.) tussen 1920 en 1925, Amsterdam tot 1926, Rotterdam tot 1929, Groningen tot 1930, Den Haag, Birmingham (Eng.) tot 1939, Den Haag tot 1940, Hoorn tot 1941, Den Haag tot 1944, Hilversum van 1944 af. Zij schilderde en tekende vnl. stillevens. Was lid van 'St.Lucas' te Amsterdam. Zij overleed te Zutphen op 25 juli 1948.

Heemskerck van Beest, jkvr. Jacoba Berendina (Jacoba) van; (Jacoba van Heemskerk) werd op 1 april 1876 geboren te Den Haag. Zij was leerlinge van haar vader jhr. J.E. van Heemskerck van Beest, van J. Wortman (2 jaar), W. Hamel, de Akademie v. B.K. in Den Haag (1897-1901), F. Hart Nibbrig (1904), E.Carriere te Parijs (1/2 jaar), daarna kreeg zij raadgevingen van Jan Th. Toorop. Woonde en werkte in Den Haag tot ca. 1901, Laren (N.H.), Parijs ca 1907, Domburg na 1908, daarna langdurig in Berlijn, Hilversum, Den Haag en van 1922 af in Domburg. Schilderde, tekende, etste en lithografeerde figuren, landschappen en volgde later het Duitse expressionisme. Was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Zij overleed te Domburg op 2 augustus 1923.

Henkes, Hester (Hetty Broedelet) werd op 18 januari 1877 geboren te Delfshaven. Zij was leerlinge van de Akademie v. B.K. in Den Haag tussen 1891 en 1898 o.l.v. Fr. Jansen. Zij was gehuwd met A.V.L. Broedelet en woonde en werkte in Rotterdam, Den Haag 1891-1898, Laren (N.H.) tot 1909, Den Haag tot 1934, Ragusa 1934, Dubrovwitz 1935, Den Haag tot 1937, in Ned.Indie (Taloe) na 1937, Hoensbroek tot 1946, Den Haag tot 1965, daarna te Deventer. Zij schilderde en tekende vooral bloemen, ook stillevens en portretten (van dames). Was Lid van 'Pulchri Studio' in Den Haag en van de schilderessenvereniging 'O.D.I.S.'. Zij overleed te Deventer op 2 januari 1966.

Hentschel, Karl Franz Gustav werd op 12 januari 1884 geboren te Dessau (Dld). Hij studeerde te Dresden aan de Konigliche Akademie fur bildende Kunste. Hij woonde en werkte in Egmond aan Zee tot 1909, Den Haag na 1909, Alkmaar 1912, Amsterdam tot 1920 (tijdelijk Heerlen 1918), Laren (N.H.) na 1920, Schoorl 1921-1923, Amsterdam 1923; vertrok op 16 maart 1923 naar Dresden. Gaf les aan J. Bezaan. Was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam.

Hering, Georg Wilhelm Richard (Georg) werd op 4 juni 1884 geboren te Aurich (Dld). Hij was leerling van de Kunstnijverheidsschool te Hamburg o.l.v. L. Corinth. Hij woonde en werkte in Hamburg, Volendam tot 1912, Edam tot 1919, Blaricum, Laren (N.H.) na 1919, Volendam, Edam. Schilderde, aquarelleerde, pastelleerde, tekende en etste vnl. boeren (in 't Gooi) en de vissers (om de Zuiderzee, Volendam, Edam enz.). Hij overleed te Edam op 13 januari 1936.

Heskes, Willem Frederik (Wam) werd op 29 juli 1891 geboren te Delft. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. te Rotterdam o.l.v. A.H.R. van Maasdijk en J.H. Weijns, daarna van Romeo Costetti te Florence (1912-1914). Hij woonde en werkte in Rotterdam tot 1910, Nunspeet 1911, Florence-Rome 1912-1914, Wijk aan Zee, Beverwijk tot 1921, Amsterdam tot 1928, Laren (N.H.) tot 1945, daarna 1945 in Hilversum. Schilderde, aquarelleerde, tekentde, en maakte litho's en houtgravures en portretten. Verder maakte hij illustraties en tekeningen voor weekbladen (Radiobode, De Zakenwereld, Het Leven) en Algemeen Handelsblad. Bekend voordrachtkunstenaar (hoorspelakteur). Hij was lid van 'St.Lucas' te Amsterdam en van de Vereniging v. B.K. 'Laren-Blaricum'.

Heynsius, Cornelis Everhardus (Kees) werd op 29 april 1890 geboren te Schoonhoven. Hij was leerling van J.M. Heynsius (aquarelleren), daarna van de Akademie v. B.K. in Den Haag. Hij woonde en werkte in Den Haag 1891-1916, Laren (N.H.) 1917-1918; vanaf november 1918 in Amsterdam. Schilderde, aquarelleerde, tekende (pen), etste en lithografeerde. Hij werd geinspireerd door Cezanne en Maurice de Vlaminck. Hij ontving de gouden medaille intern. Tent. te St.Die (1938) en in 1962 de Arti-medaille. Hij exposeerde op de overzichttentoonstelling in 'Arti et Amicitiae' in 1950 en jubileumtentoonstelling in 1965 van de Kunstzaal Hamdorff te Laren (N.H.). Hij is tevens sekretaris geweest van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Hij was lid van 'De Onafhankelijken' te Amsterdam, de Hollande Kunstenaarskring en van 'Pulchri Studio' in Den Haag en 'Arti et Amicitiae'.

Hobbel, Paulus Jacob werd op 4 juni 1879 geboren te Ooltgensplaat. Woonde en werkte in Gouda tot 1918, daarna in Laren (N.H.). Pottenbakker, keramist. Gaf les aan P. Houtman, jkvr. H.M.A.F. Six. Was lid van ' De Onafhankelijken' te Amsterdam. Hij overleed te Laren (N.H.) op 18 april 1966.

Hoboken, Jemmy van werd op 30 augustus 1900 geboren te Scheveningen. Hij werkte 2 jaar op het atelier van H.A. van Meegeren en een jaar bij prof. Walter Thor te München. Zij exposeerde in de kunsthandel en in april 1937 in 'Pictura' te Groningen, de Larense zomertentoonstelling van 1939 en 1940. Onderwerpen: stillevens en figuren. Hoboken was lid van de vereniging 'Laren-Blaricum'. Zij werd geinspireerd door Jan Mankes. Zij woonde te Blaricum. (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940)

Hoffmann, Jaap werd geboren op 11 maart 1938 te Bussum. Hij vormde zichzelf en woonde en werkte in Laren (op de St.Jansstraat 47, Adresboek: Laren-Blaricum 1938!), Loosdrecht, Loenen a/d Vecht en sinds 1963 in Bussum. Hij schildert, Aquarelleert, tekent (pen) en etst, in nieuw-figuratieve trant, landschappen rond- en platbodemschepen. Lid van de B.B.K. te Amsterdam.

Hofs, Gerhardus Theodorus (Gerard) werd op 1 juli 1874 geboren te Wisch. Aanvankelijk was hij opgeleid voor onderwijzer en als zodanig in functie tot 1900. Daarna tussen 1901 en 1904 was hij leerling van de Rijksakademie te Amsterdam en kreeg etslessen van P. Dupont. Hij werkte tussen 1900-1906 op het atelier van D.H. van der Poll. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Blaricum tot 1931, Amsterdam tot 1933, Velsen tot 1937, Bussum 1937, Huizen (N.H.) tot 1938, darna in Blaricum. Schilderde, tekende en etste stillevens, landschappen portretten, naaktstudies, pastels.Hij was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Gaf les aan J.L. van Noord. Hij overleed te Blaricum op 16 september 1952.

Holle Frans  geboren 1888 overleden 1969 Groningen-Blaricum.

Homberg, Dirk werd op 8 december 1885 te Rotterdam geboren. Hij was leerling van J.H. Weijns en van de Akademie v. B.K. te Rotterdam (3 jaar). Hij woonde en werkte in Rotterdam, Drenthe, Gelderland, Rijswijk (N.Br.), Hilversum, Laren (N.H.) tot 1937, Amsterdam 1937- 1948, Batavia (Jakarta) 1948-1949, Amsterdam van 1949 af. Hij schilderde, tekende en etste portretten, naakte vrouwen, figuren, landschappen,stillevens en later ook oosterse taferelen. Hij was ook kunstverkoper. Heeft les gegeven aan zijn vrouw A.A.J.C.J. Hannema. Hij overleed te Amsterdam op 13 mei 1952.

Hoog, Johan Bernard (Bernard) de werd op 19 november 1866 geboren te Amsterdam. Woonde en werkte in Amsterdam tot 1899, Laren (N.H.) tot 1902, Haarlem na 1903, Bussum tot 1924, daarna in Den Haag. Leerling van de Quellinusschool te Amsterdam, van J.F. Hulk en van J.C. van Essen. Schilderde en tekende landschappen, figuren en vnl. boereninterieurs, die veel naar Amerika, Canada en Engeland geexporteerd werden. Gaf o.m. les aan K. Heeman. Hij overleed te Den Haag op 17 december

Hoogendijk, Maria Ida Adriana werd op 20 mei 1874 geboren te Krimpen a.d. IJssel. Zij was leerlinge van J.H. Geerlings te Arnhem, van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. Fr.Jansen en van de Rijksakademie te Amsterdam (1897-1898) o.l.v. C.L. Dake. Zij was gehuwd met G.W.van Blaaderen. Zij woonde en werkte in Krimpen a.d. IJssel tot 1883, Gouda, Den Haag na 1889, Amsterdam, Huizen, Laren (N.H.) tot 1934, daarna in Amsterdam. Zij schilderde, tekende, etste en lithografeerde figuren (portretten), landschappen, bloemen enz. Zij was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Zij overleed te Amsterdam op 13 april 1942.

Hoogendoorn, Gerardus Dominicus werd op 3 juli 1892 geboren te Amsterdam.Hij was autodidakt en vormde zichzelf. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Utrecht, Bussum, Laren, Blaricum, Katwijk en van 1931 af in Doorn. Hij werkte enige tijd samen met Jan Sluyters. Hij schilderde, aquarelleerde en tekende, landschappen, bloemen, dieren en portretten. Maakte illustraties, kalenders en boeken. Was enige jaren lid van de ver. v. B.K. Laren-Blaricum.Hij overleed te Doorn op 17 juni 1948.

Hoorn, Cathalina Stefanie (Cato) van, werd op 8 november 1851 geboren te Amsterdam.Zij woonde en werkte in Amsterdam tot 1880, Velp tot 1883, Amsterdam tot 1898, Nijmegen tot 1911, Laren (N.H.) tot 1917, Renkum (Oosterbeek) na 1917. Schilderde bloemen en stillevens. Zij overl eed te Bussum op 11 juni 1939.

Hoppen, Gerardus werd op 7 april 1885 geboren te Rotterdam. Hij was leerling van de Akademie voor Beeldende Kunst te Rotterdam en van Rijksacademie te Amsterdam 1912-1916 olv. B.J. ten Hove. Hij tekende , etste doch was hoofzakelijk beeldhouwer van portretten en figuren. Hij was lid van de Rotterdamse Kunstsociëteit en van de Nederlandse Kring van Beelhouwers. later werd hij leraar aan de Akademie voor B.K. te Rotterdam. Hij woonde en werkte in Rotterdam,(tijdelijk Amsterdam ca. 1912-1916). Den Bosch na 1912 terug in Rotterdam in 1926, komend van Laren. Hoppen vervaardigde in Laren het denkbeeld van de bekende larense hotellier Jan Hamdorff Hij overleed te Rotterdam op 30 maart 1959.

Horst, ter Gerard Everhardus werd in 1907 te Laren geboren.

Hove, Gerard van, werd in  1877 te Den Haag geboren en overleed i n 1936 te Laren.

Hulsbergen, Han  geboren 1901-overleden 1989 Hengelo-Blaricum.

Humalda van Eysinga, Ayzo Epeus van werd op 8 november 1878 te Leeuwarden geboren. Hij studeerde aan de Haagse tekenacademie en kreeg les van Th. van Hoytema en later in Den Haag van David Bautz. Hij exposeerde zijn werk in 1919 op de tentoonstelling van Friesche Kunstenaars en in 1938 te Antwerpen en verder geregeld op die van de vereniging 'St.Lucas' en te Laren en Bussum. Hij was lid van 'St.Lucas', 'Laren-Blaricum' en 'Naarden-Bussum'. het Rijks-Prentenkabinet heeft houtsneden aangekocht. Onderwerpen: Vogels, planten, stillevens. Woonde te Laren op de Houtweg 23. Overleden te Laren 4 november 1958. (Heeft vermelding in de S.J. Mak van Waay 1870-1940) (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950)

Hynckes-Zahn, Marquerite werd in 1897 te Utrecht geboren en overleed in 1978 te Laren.

Illner, R.W. Woonde in Laren (op de Oude kerkweg 29, Adresboek: Laren-Blaricum 1916!)

Jansma, Adam Ludwig (Adam) werd op 10 april 1929 geboren te Amsterdam. Hij was leerling van de beeldhouwer Andre Schaller. Hij was aanvankelijk zeeman (van 16 tot ca. 20 jaar). Jacobs maakte o.m. een gevelsteen voor 'Huis Top Naeff' te Dordrecht; 'het buikschot' (1962); de acrobaat (1962); vogels. Hij overleed te Amsterdam op 10 november 1965.

Jolink, Wim werd op ? geboren te ?. Hij was lithograaf en verzamelaar van grafiek en schilderijen. Hij woonde en werkte in Laren tussen +/- 1955 en 1965 in het "Internationaal Schildersatelier" op de Jagersweg 13 te Laren.

Jong, Hans de werd op 26 maart 1932 geboren te Leiden. Hij was leerling van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs afd. Keramiek te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Leiden tot 1952, Amsterdam tot 1963 en daarna in Laren (N.H.). Hij vervaardigde keramische plastieken; dier- plant- en mensfiguren in steen. Hij maakt tevens wanddekoraties. Lid van de G.K.F. te Amsterdam. Hij kreeg in 1966 de Contourprijs Delft en in 1967 de Cultuurprijs van de gemeente Hilversum.

Jonge, jkvr. Eva Maria Alida (Marie) de werd op 24 december 1872 geboren te Amersfoort. Zij was leerlinge van de Rijksakademie te Amsterdam o.l.v. N. van der Waay (ca. 1900). Zij woonde en werkte in Amsterdam, Laren (atelier Jagersweg), Vorden en Zutphen en signeerde; de Jonge. Zij schilderde en tekende stillevens, figuren, interieurs. Verder was zij leidster van het Internationaal Atelier te Amsterdam Zij was lid van 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam. Zij gaf les aan M.A. Bleeker, M. Franken, E. Kann, Rambonnet en V. Wirix. Zij overleed te Zutphen op 19 maart 1951.

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars