Cappelle, H. van woonde te Laren (op de Zevenderdrift 58, Adresboek: Laren-Blaricum 1938!)

Castle Keith, Walter werd in 1863 in Detroit geboren. Hij was een van de vele Amerikaanse schilders die naar Nederland waren gekomen om te schilderen onder andere in Laren en Leende. Hij overleed in1927.

Coenders, Gerardus, werd op 26 december 1919 geboren te Zuthpen. Leerling geweest van de kunstoefening te Arnhem, van de akademie v. B.K. in Den Haag en Rotterdam. Woonde en werkte in Zutphen, Arnhem, Den Haag, Rotterdam, Hilversum; thans in Blaricum. Hij schilderde, aquarelleerde, en tekende (pen) landschappen, figuren en portretten. Lid van de vereniging van B.K.'Hilversum'.

Couwenberg, Stefaan werd in 1892 te Almelo geboren en overleed in 1981 te Laren.

Cox, Cornelis, werd op 1 april 1875 geboren te Batavia (Ned. Indië). Woonde en werkte in Harmelen tot 1936, daarna in Blaricum. Schilderde en tekende vnl. landschappen en bloemen. Was lid van de ver. v. B.K. 'Laren-Blaricum'. Hij overleed te Laren (N.H.) op 17 april 1956.

Croin, Josephus Judocus Zacharias ('Jos'), werd op 15 maart 1894 geboren te Middelburg. Hij was leerling van de Akademie v. B.K. in Den Haag en van de Rijksakademie te Amsterdam (1916-1917) o.l.v. A.J. Derkinderen. Hij behaalde reeds op zijn 16de jaar een gouden medaille op de tentoonstelling te Vlissingen. Hij woonde en werkte in Middelburg tot 1912, Den Haag 1912-1916, Amsterdam 1916-1917, Laren (N.H.) 1917-1918, Den Haag 1918-1922, Parijs 1922-1925, Amsterdam 1925-1935, Middelburg na 1935, Parijs tot 1936, Den Haag 1936-1938, daarna in Parijs. Schilderde, tekende en etste vooral portretten, figuren (kinderen, naakten), landschappen, stadsgezichten (van Parijs), stillevens en bloemstukken. Heeft ook houtsneden gemaakt. Hij overleed te Amsterdam op 24 november 1949.

Dake jr., Carel Lodewijk werd op 4 april 1886 geboren te Schaerbeek (België). Hij was de zoon van C.L. Dake sr. die in 1890 hoogleraar werd van de Rijksakademie te Amsterdam. Van zijn vader kreeg hij les en o.a. van A.M. Gorter, H.M. Krabbé (Laren) en E.Pieters. Hij werkte en woonde tot 1908 in Amsterdam en daarna tussen 1908 en 1911 in Laren. Ook heeft hij gewerkt op Terschelling en in Gelderland, San Francisco. In 1912 ging hij naar Indonesië en werd beroemd door zijn 3 grote dioramas van de archipel voor de Wereld Tentoonstelling in San Francisco USA. Hoewel hij reisde en schilderde ook in Thailand en Cambodja, zijn de bekendste werken gemaakt in een impresionistische stijl gedurende de tijd die hij doorbracht in Java, Sumatra en Bali. Dake junior schilderde, tekende, aquarelleerde en etste voornamelijk landschappen. Ook oosterse taferelen, o.a. de Borabudur . Hij heeft o.a. lesgegeven aan H. Lamberts. Werk van hem bevind zich in het Museum van Phildelphia en in het Palace of Fine Arts te San Francisco. Dake jr. overleed in 1946 in Batavia (Jakarta) Ned. Indië.

Damen, Bob  werd in 1900 te Voorhout geboren en overleed in 1990 te Laren.

Daniels, Willem Frederik werd geboren op 31 juli 1893 te Baarn. Tussen 1922-1930 kreeg hij schilder- en tekenlessen van Willem Noordijk. Hij woonde vanaf 1930 in Laren en was onderwijzer aan de School met de Bijbel. Hij schilderde en tekende bij voorkeur landschappen en veel figuren (naakt). Hij overleed op 3 februari 1961 te Laren.

Dehe, Emilius Wilhelmus werd geboren op 30 oktober 1886 te Groningen. Woonde en werkte in Amsterdam tot 1919, Bergen (N.H.) tot 1927, Blaricum 1927, Eemnes tot 1931, Schoorl tot 1943, Amsterdam tot 1945, daarna verder in Schoorl. Hij schilderde en tekende. Hij overleed op 1 februari 1947 te Schoorl.

Delfgou ,Gerardus Jacobus  1879-1948 Amsterdam-Blaricum.

Demmink, Corrie beeldhouwster woonde te Laren op de Oude Drift 2.

Diedenhoven, Dirk Walterus (Walter) van werd geboren op 1 september 1886 te Amersfoort. Hij studeerde aan de Haarlemse Kunstnijverheidsschool (1903-1904), daarna aan de Antwerpse Akademie (1905-1906). Hij werkte in Amsterdam, Lienden 1913, Blaricum 1913-1915, daarna in Apeldoorn. Hij tekende, vnl. lithograveerde, maakte etsen en houtsneden en ontwierp affiches.Hij maakte ontwerpen voor kamerschermen in gestempeld en verguld leer en veel boekbandversieringen. Hij s igneerde met Walter of W. van Diedenhoven. Hij overleed te Apeldoorn op 11 december 1915.

Dik, Jan werd geboren op 15 september 1887 te Ransdorp. Hij was leerling van H.Ellens en K. van Leeuwen. Hij woonde en werkte in Amsterdam, Brussel, Londen, Amsterdam tot 1946, Laren (N.H.). Schilderde, tekende, etste en lithografeerde maar was vooral een zeer bekend restaurateur van schilderijen. Hij overleed te Hilversum op 16 september 1956.

Dom, Paulus Ludovicus Carolus ('Pol') werd op 4 juni 1885 geboren te Antwerpen. Hij was leerling van de Akademie van Schone Kunsten te Antwerpen. Hij schilderde, aquarelleerde, tekende en etste portretten, figuren, stilleven, landschappen. Hij was tevens karikaturist en illustrator, beeldhouwer en medailleur. Hij woonde en werkte in Antwerpen tot 1909, Laren tot 1910, Brussel tot 1914, Laren tot 1916 (op de Oude Blaricummerweg 852 Adresboek: Laren-Blaricum 1916!), Den Haag, Rijswijk, en vanaf 1927 in Den Haag. Gaf onder meer les aan E. van Gelder. Lid van 'Pulchri Studio' te Den Haag. Het Haags Gemeentemuseum heeft een zelfportret, stilleven op tafel, dedekte tafel voor het raam, Singer Museum Laren heeft een tekening. (Heeft vermelding in de Pieter A. Scheen 1750-1950), Thieme-Becker, Waller.

Dupont, Willem Frederik werd geboren op 25 april 1908 te Hilversum. Hij was leerling van het Rijksinstituut tot Opleiding van Tekenleraren te Amsterdam. Hij woonde en werkte in Hilversum, Laren (N.H.) tot 1934; vanaf 1934 in Den Haag. Hij schilderde, tekende, etste en maakte illustraties, kopergravures, monografieen over kunst, o.a. van Pieter Dupont. Daarnaast was hij ontwerper van audio-visuele media voor het onderwijs. Hij was lid van de vereniging van B.K. 'Laren-Blaricum' en van 'Pulchri Studio' in Den Haag.

Dutilh, Adriana Catharina werd geboren op 7 juni 1876 te Rotterdam. Zij was leerlinge van B.E.van Houten en E.Blanc-Garin te Brussel. Zij woonde en werkte in Den Haag tot 1898, Laren (N.H.) tussen 1898 en 1901, Parijs 1901, Blaricum 1901-1906, Italie en Frankrijk 1906-1919, Blaricum 1919, Utrecht. Zij was gehuwd met Otto van Rees. Zij schilderde, tekende en lithografeerde, later meer kunstnaaldwerk. Zij maakte abstrakte kunst. Zij overleed te Utrecht op 11 oktober 1959.

Dijk Azn, Albertus Jan Marinus van werd geboren op 14 mei 1892 te Rotterdam . Hij was leerling van de Kunstnijverheidsschool te Haarlem o.l.v. E.A. von Saher en F.Th. Grabijn. Daarna van de Akademie v. B.K. in Den Haag o.l.v. J.L. Springer en weer daarna van de Rijksakademie te Amsterdam (1919) o.l.v. R.N. Roland Holst, A.J. Derkinderen en N. van der Waay. Hij woonde en werkte in Rotterdam, Leiden tot 1922, Amsterdam1922-1924, Leiden 1924-1946; sinds 1946 in Laren (N.H.). Schilderde, aquarelleerde, tekende, etste, graveerde en lithograveerde landschappen, stadsgezichten, portretten en religieuze voorstellingen. Hij maakte ook wandschilderingen (in diverse kerken) en heeft ook grafisch werk gemaakt. Hij woonde en werkte in Rotterdam tot 1941, Laren (N.H.) tot 1948. Hij studeerde aan de Akademies v B.K. in Parijs, Milaan en Florence.

top pagina | vorige pagina | devalk.com | devalk.com/kunstenaars

devalk.com/kunstenaars